"Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego"

Do pobrania

OGŁOSZENIE ORAZ ZAŁĄCZNIKI