Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Głownie.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O NABORZE
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIE