tablice wfosp DPS w Głownie page 0001 skompresowany page 0001

tablica

PFRON_wersja_uzupelniajaca_RBG-01.jpg

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
robót budowlanych w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.

 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie wykonuje roboty budowlane,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

 

Wartość dofinansowania: 114 480,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 228 960,00 zł

 

Okres realizacji zadania: od 6 września 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.

 

W ramach zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych realizowana jest wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w ramach której:
a) istniejący szyb windy zostanie odnowiony i przygotowany do montażu nowej kabiny;
b) zostanie zamontowana nowa winda dostosowana do przewozu osób
niepełnosprawnych;
c) instalacja elektryczna zostanie zmodernizowana.