Obecnie Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie dysponuje ostatnimi wolnymi miejscami.

Szczegółowych informacji dotyczących m.in. procedury umieszczenia w DPS, odpłatności itp., udzieli Państwu Pracownik Socjalny

pod nr tel. (42)716-43-77 lub (42)716-30-01.    

Aktualny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II wynosi 4.900,00 zł.