Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie
w związku z problemami kadrowymi spowodowanymi trwającą epidemią wirusa Sars-CoV-2,
zwraca się prośbą o wsparcie w formie wolontariatu przy opiece nad mieszkańcami.

Zapewnione zostaną środki ochrony osobistej.