Dom Pomocy Społecznej w Głownie i. Jana Pawła II jest w trakcie dostosowywania strony internetowej do standardów WCAG. Zgodnie z art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848),

W związku z powyższym nadal do Państwa dyspozycji zostaje dotychczasowa wersja  strony dostępna w menu po prawej stronie jako ostatnia pozycja.

Natomiast bieżąca strona będzie uzupełniana na bieżąco.