Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2019-11-13

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert do sprawy DPS.AG.26.05.2019 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

ZESTAWIENIE

2019-11-08

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ do sprawy DPS.AG.26.05.2019 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI 3
PYTANIA I ODPOWIEDZI 3 ZAŁĄCZNIK

2019-11-04

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SIWZ
ZAŁĄCZNIK

2019-11-06

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zamieszcza zmianę SIWZ oraz załącznika do SIWZ dotyczącą postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

ZMIANA SIWZ
ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ

2018-12-27

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej „Świadczenia usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

INFORMACJA

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2