Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2015-12-16

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. - dalej zwana Ustawą) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „ Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”

Do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE NAJLEPSZEJ OFERTY

2015-11-18

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę o wartości zamówienia do 207.000,00 euro „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (DOC)
WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK DO SIWZ (PDF)

2015-10-06

Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przetargu na roboty budowlane „Termomodernizacja - wymiana źródła ciepła na paliwo stałe w formule zaprojektuj i wybuduj w Domu Pomocy Społecznej w Głownie” ogłoszonego 25 września 2015 roku.

Do pobrania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

2015-10-15

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską informuję o wyborze najlepszej oferty na roboty budowlane „Termomodernizacja - wymiana źródła ciepła na paliwo stałe w formule zaprojektuj i wybuduj w Domu Pomocy Społecznej w Głownie” ogłoszonego 25 września 2015 roku.

Do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE NAJLEPSZEJ OFERTY

2015-10-02

Wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ dotycząca przetargu na roboty budowlane „Termomodernizacja - wymiana źródła ciepła na paliwo stałe w formule zaprojektuj i wybuduj w Domu Pomocy Społecznej w Głownie” ogłoszonego 25 września 2015 roku.

Do pobrania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ

Więcej artykułów…

  1. 2015-09-28

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2