Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2017-11-07

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską ogłasza III przetarg pisemny na środek trwały. Przedmiotem pisemnego przetargu jest środek trwały w postaci samochodu Renault Traffic 1,9 dCi wersja Passenger, nr rej. EZG 41MY, rok produkcji 2004.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2017-11-07

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską uniważnia II przetarg nieograniczony na środek trwały w postaci samochodu Renault Traffic 1,9 dCi wersja Passenger , nr rej. EZG 41MY , rok produkcji 2004.

Do pobrania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

2017-10-18

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską ogłasza II przetarg pisemny na środek trwały. Przedmiotem pisemnego przetargu jest środek trwały w postaci samochodu Renault Traffic 1,9 dCi wersja Passenger, nr rej. EZG 41MY, rok produkcji 2004.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2017-10-28

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) na usługę o wartości zamówienia do 209.000,00 euro „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ (WZÓR UMOWY)

2017-10-17

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską uniważnia I przetarg pisemny na środek trwały w postaci samochodu Renault Traffic 1,9 dCi wersja Passenger , nr rej. EZG 41MY , rok produkcji 2004.

Do pobrania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2