Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2016-08-01

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zawiadamia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Zakup systemu sygnalizacji pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie".

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

2016-07-27

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Zakup systemu sygnalizacji pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie".

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE
PROTOKÓŁ
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
TABELA NR 1
TABELA NR 2

2016-07-15

Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przetargu „Zakup systemu sygnalizacji pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie” ogłoszonego 11 lipca 2015 roku.

Do pobrania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

2016-07-19

Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przetargu „Zakup systemu sygnalizacji pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie” ogłoszonego 11 lipca 2015 roku.

Do pobrania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

2016-07-11

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. „Zakup systemu sygnalizacji pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (RZUTY I SZKICE)(ZIP)
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ (WZÓR UMOWY)

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2