Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2018-11-23

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza protokół z otwarcia ofert oraz listę osób obecnych przy otwarciu ofert dotyczących „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

PROTOKÓŁ

2018-11-07

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy) o wartości szacunkowej do 209.000,00 Euro na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SIWZ

2018-10-30

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza protokół z otwarcia ofert oraz listę osób obecnych przy otwarciu ofert dotczących „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

PROTOKÓŁ
LISTA OBECNOŚCI

2018-11-05

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie unieważnia postępowanie na „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”

Do pobrania

UNIEWAŻNIENIE

2018-10-24

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie przesyła odpowiedzi na zadane pytania przez firmę Catermed S.A.

Do pobrania

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA PRZEZ FIRMĘ CATERMED S.A.
JADŁOSPIS DEKADOWY

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2