Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2019-12-13

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla sprawy DPS.AG.26.06.2019 z dn. 14.11.2019 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

INFORMACJA

2019-11-22

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert do sprawy DPS.AG.26.06.2019 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

ZESTAWIENIE

2019-11-14

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SIWZ
ZAŁĄCZNIK

2019-11-19

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ do sprawy DPS.AG.26.06.2019 z dn. 14.11.2019 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

PYTANIA I ODPOWIEDZI 1
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

2019-11-14

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zawiadamia o unieważnieniu postępowania do sprawy DPS.AG.26.05.2019 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2