Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2016-01-14

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. administracyjno-kadrowych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie

Do pobrania

INFORMACJA O NABORZE

2015-12-09

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. administracyjno-kadrowych w Domu Pomocy Społecznej w Głownie

Do pobrania

OGŁOSZENIE NABORZE

2015-01-08

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Głownie.

Do pobrania

OGŁOSZENIE NABORZE

2015-01-21

Dom Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury wyboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Głownie została wybrana Pani Joanna Łuczak zam, w Głownie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Joannę Łuczak. Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada predyspozycje, odpowiednią wiedzę, wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku na które prowadzony był nabór.

2014-08-07

W wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds. administracyjno-kadrowych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, została wybrana Pani Joanna Łuczak zam. w Głownie.

Więcej artykułów…

  1. 2014-07-14
  2. 2014-07-07
  3. 2014-06-16

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2