Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2015-09-25

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej 5.186.000,00 euro „Termomodernizacja - wymiana źródła ciepła na paliwo stałe w formule zaprojektuj i wybuduj w Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (DOC)

2015-06-30

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską informuję o wyborze najlepszej oferty na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

INFORMACJA WRAZ Z ZESTAWIENIEM OFERT

2014-06-30

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską informuję o wyborze najlepszej oferty na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

INFORMACJA WRAZ Z ZESTAWIENIEM OFERT

2015-06-02

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę o wartości zamówienia do 207.000,00 euro „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI

2014-06-09

"Zamawiający" - Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT WSTĘPNYCH

Więcej artykułów…

  1. 2014-06-09
  2. 2014-06-02
  3. 2014-05-31

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2