Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2017-09-23

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską ogłasza I przetarg pisemny na środek trwały. Przedmiotem pisemnego przetargu jest środek trwały w postaci samochodu Renault Traffic 1,9 dCi wersja Passenger , nr rej. EZG 41MY , rok produkcji 2004.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

2016-12-29

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską ogłasza informację z wyboru najlepszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę o wartości zamówienia do 209.000,00 euro „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”

Do pobrania

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
PROTOKÓŁ NR 1 Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ
PROTOKÓŁ NR 2 Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2016-08-12

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Zakup systemu sygnalizacji pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie".

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

2016-12-01

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę o wartości zamówienia do 209.000,00 euro „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ (WZÓR UMOWY)

2016-08-12

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Głownie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup systemu sygnalizacji pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie" w trybie przetargu nieograniczonego wykluczono z postępowania : STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna, ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa.

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2