Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2018-10-16

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy) o wartości szacunkowej do 209.000,00 Euro na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SIWZ

2017-12-14

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską ogłasza IV przetarg pisemnego na środek trwały. Przedmiotem pisemnego przetargu jest środek trwały w postaci samochodu Renault Traffic 1,9 dCi wersja Passenger, nr rej. EZG 41MY, rok produkcji 2004.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2017-11-23

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską ogłasza wyniki III przetargu pisemnego na środek trwały. Przedmiotem pisemnego przetargu był środek trwały w postaci samochodu Renault Traffic 1,9 dCi wersja Passenger, nr rej. EZG 41MY, rok produkcji 2004.

Do pobrania

WYNIKI PRZETARGU

2017-11-29

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską uniważnia III przetarg nieograniczony na środek trwały w postaci samochodu Renault Traffic 1,9 dCi wersja Passenger , nr rej. EZG 41MY , rok produkcji 2004.

Do pobrania

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

2017-11-15

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie"

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2