11/13 2019

Ochrona danych osobowych

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza klauzule dotyczącą ochrony danych osobowych

Do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca mieszkańców
Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych
Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym