Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2016-12-29

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską ogłasza informację z wyboru najlepszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę o wartości zamówienia do 209.000,00 euro „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”

Do pobrania

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
PROTOKÓŁ NR 1 Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ
PROTOKÓŁ NR 2 Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2