Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2016-08-12

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Głownie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup systemu sygnalizacji pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie" w trybie przetargu nieograniczonego wykluczono z postępowania : STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna, ul. Piastów Śląskich 63, 01-494 Warszawa.

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2