Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2016-02-08

Logotyp

www.zainwestujwekologie.pl

 

Informacja dotycząca inwestycji DPS Głowno pn. „Modernizacji źródła ciepła pracującego na potrzeby DPS Głowno, z kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę z zastosowaniem powietrznych pomp ciepła”

W Domu Pomocy Społecznej w Głownie zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „Modernizacja źródła ciepła pracującego na potrzeby DPS Głowno, z kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę z zastosowaniem powietrznych pomp ciepła”.   

Wykonano kompleksową modernizację obejmującą wymianę kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę z zastosowaniem powietrznych pomp ciepła. W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace modernizacyjne polegające na :

  1. Budowie kotłowni na biomasę o mocy ok 210 kW,
  2. Dostawie i montażu powietrznych pomp ciepła współpracujących z kotłownią na biomasę,
  3. Wykonaniu węzła cieplnego z automatyką pogodową i sterowaniem cwu,
  4. Przystosowaniu istniejącego magazynu oleju na magazyn na biomasę,
  5. Wykonaniu ślimakowego automatycznego podawania pelletu z magazynu do kotła,
  6. Wykonaniu nowej instalacji elektrycznej AKPiA,
  7. Wykonaniu adaptacji pomieszczeń magazynu biomasy i kotłowni.

Przedsięwzięcie przyniesie efekt ekologiczny w zakresie redukcji emisji spalin w wysokości 74%. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy gospodarki cieplnej obiektu, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i poprawie bilansu energetycznego dla całego obiektu. Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza, profilaktycznie mająca wpływ na ochronę zdrowia mieszkańców.

Wartość ogólna zadania stanowiła kwotę 365 970,00 zł z czego 292 000,00 zł dofinansowano w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2