Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2015-12-16

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. - dalej zwana Ustawą) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „ Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”

Do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE NAJLEPSZEJ OFERTY

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2