Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2015-01-21

Dom Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury wyboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej w Głownie została wybrana Pani Joanna Łuczak zam, w Głownie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Joannę Łuczak. Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada predyspozycje, odpowiednią wiedzę, wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku na które prowadzony był nabór.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 60
Ilość wolnych: 2