Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2018-12-27

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej „Świadczenia usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

INFORMACJA

2018-11-23

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza protokół z otwarcia ofert oraz listę osób obecnych przy otwarciu ofert dotyczących „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

PROTOKÓŁ

2018-11-05

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie unieważnia postępowanie na „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”

Do pobrania

UNIEWAŻNIENIE

2018-11-07

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy) o wartości szacunkowej do 209.000,00 Euro na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SIWZ

2018-10-30

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza protokół z otwarcia ofert oraz listę osób obecnych przy otwarciu ofert dotczących „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

PROTOKÓŁ
LISTA OBECNOŚCI

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 62
Ilość wolnych: 0