Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2019-08-20

Dyrektor Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zawiadamia, o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie remontu dachu na dwóch budynkach znajdujących się na terenie DPS przy ulicy Karasickiej 51.

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE
ZESTAWIENIE OFERT

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 62
Ilość wolnych: 0