Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2017-11-15

Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie"

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Jana Pawła II
ul. Karasicka 51
95-015 Głowno
(42) 719-41-65
(42) 306-70-65
(42) 716-43-77
(42) 716-30-01
(42) 719-41-65

Ilość miejsc

Ilość miejsc: 62
Ilość wolnych: 0